Class 12 Social Notes

Social Notes of Grade 12

Are you looking for complete Grade 12 Social Notes?
Here it is!
Have a look on chapters list below and the link attached to it.
You will have access to complete notes.

CONTENTS TABLE
Chapter No.Chapter NameExercise
1.सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणाNotes
2.जीवनोपयोगी सिपका रुपमा डिजिटल सिपीहरूNotes
3.जीवनोपयोगी सिपNotes
4.सामाजिक विकास र दर्शनNotes
5.भूगोल र सामाजिक जीवनNotes
6.नेपालको इतिहासNotes
7.सामाजिक पहिचान र विविधताNotes
8.संविधान र नागरिक सचेतनाNotes
9.सहरीकरण र बसाईसराइNotes
10.अर्थतन्त्र र विकासNotes
11. शिक्षा र सामाजिक विकासNotes
 1. सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणा
  • पाठ १ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तरसम्बन्ध
  • पाठ २ जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप र स्वास्थ जीवनशैली बीचको अन्तरसम्बन्ध
 2. जीवनोपयोगी सिपका रुपमा डिजिटल सिपीहरू
  • पाठ १ जीवनोपयोगी सिपका रुपमा डिजिटल सिपीहरू तथा सामान्य अनुसन्धान सीपहरू
  • पाठ २ सामाजिक अध्ययनमा सह सम्बन्ध तथा कार्यकारण सम्बन्धको अवधारणा
  • पाठ ३ अध्ययन प्रस्तावनाको संरचना
  • पाठ ४ लेखनकार्यमा अरूको लेख रचनाको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने नैतिक पक्ष
  • पाठ ५ सामाजिक अध्ययनका लागि समस्या निर्माण र अध्ययन विधि चयन
  • पाठ ६ सामाजिक तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलनका विधि र साधनहरू
  • पाठ ७ तथ्याङ्क तथा सूचनाको विश्लेषण र प्रस्तुतिकरण
  • पाठ ८ तथ्याङ्क प्रशोधन र विश्लेषणमा माइक्रोसफ्ट एक्सेलको प्रयोग
  • पाठ ९ शाब्दिक जानकारीलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका
 3. जीवनोपयोगी सिप
  • पाठ १ जीवनोपयोगी सिपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्गीकरण, र अभ्यास
  • पाठ २ समालोचनात्मक चिन्तन
  • पाठ ३ सिर्जनात्मक चिन्तन
  • पाठ ४ सहानुभूति
  • पाठ ५ आत्मबोध
  • पाठ ६ संवेग व्यवस्थापन
 4. सामाजिक विकास र दर्शन
  • पाठ १ वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता र विशेषता
  • पाठ २ सामाजिक सम्बन्धहरूको विकास र सामाजिक अन्तर निर्भरता
  • पाठ ३ जीवन दर्शन, सामाजिक मूल्य मान्यता र सामाजिक व्यवहार
  • पाठ ४ दैनिक जीवनमा दर्शनको उपयोगिता
  • पाठ ५ समुदायमा आएका परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तर
 5. भूगोल र सामाजिक जीवन
  • पाठ १ नेपालका प्रशासनिक प्रदेश
  • पाठ २ प्रदेशहरूको जनसङ्ख्यिक अवस्था र विशेषता
  • पाठ ३ नेपालका प्रदेशका सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था र विशेषता
  • पाठ ४ नेपालका प्रदेशको आर्थिक अवस्था र विशेषता
  • पाठ ५ अन्तरप्रादेशिक सम्बन्धका आयामहरू
  • पाठ ६ नेपालमा विपत
  • पाठ ७ विपतका कारण र प्रभाव
  • पाठ ८ नेपालमा विपत व्यवस्थापन संयन्त्र र योजना निर्माण
  • पाठ ९ भूगोल र सामाजिक जीवनमा सूचना प्रणाली
  • पाठ १० सामाजिक नक्साङ्कमा भूसूचना प्रणालीको प्रयोग
 6. नेपालको इतिहास
  • पाठ १ नेपालको प्राचीन इतिहास
  • पाठ २ लिच्छवि काल
  • पाठ ३ मध्यकालीन राजनीतिक अवस्था
  • पाठ ४ मध्यकालीन आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था
  • पाठ ५ मध्यकालमा स साना राज्यको उदय र अवसान
  • पाठ ६ आधुनिक काल
  • पाठ ७ एकीकरणपछिको राज्य सत्ता
  • पाठ ८ आधुनिक कालको अर्थतन्त्र, कानुन, संस्कृत र कलाकौशल
 7. सामाजिक पहिचान र विविधता
  • पाठ १ वर्ग र सामाजिक रूपान्तरण
  • पाठ २ लैङ्गिक सवाल
  • पाठ ३ लैङ्गिक समावेशिता
  • पाठ ४ अपाङ्गता र समावेशीकरण
  • पाठ ५ धार्मिक तथा क्षेत्रीय पहिचान
  • पाठ ६ समतामूलक समाज
 8. संविधान र नागरिक सचेतना
  • पाठ १ सरकारको गठन प्रक्रिया
  • पाठ २ सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार
  • पाठ ३ नागरिक कर्तव्य र अधिकार
  • पाठ ४ किशोरकिशोरीको अधिकार र कर्तव्य
  • पाठ ५ मुलुकी संहिता
  • पाठ ६ सूचनाको हक
  • पाठ ७ सदाचार र सामाजिक जवाफदेहीता
 9. सहरीकरण र बसाईसराइ
  • पाठ १ सहरीकरणको अवधारणा
   पाठ २ नेपालमा सहरीकरण
   पाठ ३ गाउँ सहर सम्बन्ध
   पाठ ४ नेपालमा सहरीकरणका अवसर र चुनौती
   पाठ ५ बसाईसराइ
   पाठ ६ बसाईसराइको प्रवृत्ति
   पाठ ७ सुरक्षित एवं मर्यादित आप्रवासन
   पाठ ८ बसाइँसराइको प्रभाव
 10. अर्थतन्त्र र विकास
  • पाठ १ नेपालको अर्थतन्त्र र विकास
  • पाठ २ नेपालको विदेश नीति र नेपाल भारत तथा नेपाल चीन सम्बन्ध
  • पाठ ३ नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध
  • पाठ ४ नेपालको वैदेशिक व्यापार
  • पाठ ५ नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति
  • पाठ ६ आर्थिक वृद्धि, मानव विकास तथा दिगो विकास अवधारणा
  • पाठ ७ नेपालमा गरिवी चक्र र सम्बोधनका उपाय
 11. शिक्षा
  • पाठ १ शिक्षा र सामाजिक विकास
  • पाठ २ शिक्षामा पहुँच र समावेशिता
  • पाठ ३ शिक्षाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा ल्याउने परिवर्तन र प्रभाव
  • पाठ ४ शिक्षामा समुदायको सहभागिता
  • पाठ ५ शिक्षा र रोजगार

Thank you for visiting!

Also Check out!